• Grønvangskolen
 • Jacob Gades Alle 16, 6600 Vejen
 • 79 96 55 55
 • gronvangskolen@vejen.dk
 • 5798 0054 0330 2
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Grønvangskolen er læring for livet.

Med mod til mening og fællesskab, når vi mål!

 • ikon
  Steen Bertelsen den 19-11-2015
  Højbroen Skovvej/Vestergade.
  Efter tilsyn af højbroen over jernbanen kan det oplyses af kommunens vejmyndighed har besluttet, at broen holdes lukket indtil forskellige forhold er tilvejebragt for den almindelige færdsel og sikkerhed.
   Der henvises derfor stadigvæk til den alternative rute via Skovvej/Boulevarden/Vestergade.
   Det vides endnu ikke, hvornår broen bliver tilgængelig. Mere info herom så snart det er muligt.
   
  Venlig hilsen
  Thomas McCulloch 
  Fagkoordinator
   
 • ikon
  Claus Holm den 24-11-2015
  Information om nationale tests:
 • ikon
  Jan Asklund den 20-11-2015
  Tilladte hjælpemidler ved nationale test for alle elever er:
  Ved testen i dansk, læsning og engelsk må eleverne anvende papir og skriveredskab.
  Ved testen i matematik, fysik/kemi og biologi må eleverne anvende papir og skriveredskab. Lommeregner må anvendes ved alle opgaver, bortset fra de opgaver, hvor det er markeret med et symbol i opgaven, at en sådan ikke må anvendes.
  Ved testen i geografi må eleverne anvende papir og skriveredskab, lommeregner og kortmateriale. Eleverne har adgang til det elektroniske kortmateriale, der findes på testogprøver.dk.
 • ikon
  Adam Valeur Askjær-Hansen den 05-11-2015
  kl. 17.00 i bygning 1: Informationsmøde for forældre om skolestart 2016.
 • ikon
  Adam Valeur Askjær-Hansen den 05-11-2015

  Elevernes trivsel på Grønvangskolen var ved en undersøgelse i foråret 2015 blandt de 200 - 400 bedste skoler ud af 1238 skoler, der var med i undersøgelsen. Det er vigtigt at sige, at undersøgelsen er udtryk for et øjebliksbillede og, at trivsel vil være noget, som vi alle har ansvar for at understøtte hele tiden. Nærværende er er uddrag af en længere artikel som fremgår at nærværende link: 
  Eleverne på Grønvangskolen trives godt, faktisk rigtigt godt, når vi sammenlignes med landets andre skoler. Et STORT skulderklap til alle ansatte på Grønvangskolen samt til alle børn og familier, som skaber grundlaget for børnenes gode trivsel.

  Læs om vores placering igennem linket.

 • ikon
  Jan Asklund den 03-11-2015
  Til Forældre med elever på 8. og 9. årgang:
  Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)
  Fremover skal skolen give eleverne i 8. og 9. klasse en vurdering af elevernes uddannelsesparathed i forhold til elevens ønske om ungdomsuddannelse.
  Forældre og elever skal afgive foreløbige uddannelsesønske i ElevIntra via menupunktet:
  (I sammen med jeres barn logge på ElevIntra.  Det er ikke muligt at til gå uddannelsesparathedsvurdering via ForældreIntra)
   Eleven > Elevplaner > Foreløbige uddannelsesønsker.
  Der kan sættes flueben ved Erhvervsuddannelse, Gymnasial Uddannelse eller både ved Erhvervsuddannelse og Gymnasial Uddannelse. Vælges ”Andet”, fjernes automatisk andre valg.
   
  Lærerne vil efterfølgende vurdere elevens personlig- og sociale forudsætninger. Resultater af vurderingen kan læses i minuddannelse.dk, ”elevens alsidige udvikling”.
   
  Sidste frist for at afgive foreløbig uddannelsesønske i ElevIntra er søndag d.15.11.2015.
   
  Link til Undervisningsministeriets orientering om UPV for forældre:
  https://www.ug.dk/parat-til-uddannelseforaeldre/uddannelsesparathedsvurdering-i-8-klasse
  Link til Undervisningsministeriets uddannelsesguide:
  https://www.ug.dk/flereomraader/maalgrupper/6til10klasse
   
  Uddannelsesmesse på Basen d. 17.11 kl. 15.30-17.45
   
  Mvh. Jan Asklund, afdelingsleder
   
 • ikon
  Jan Asklund den 29-10-2015
  Til elever og forældre på 6. årgang på Askov-Malt Skole, Skodborg Skole og Grønvangskolen
  Til næste skoleår ser det ud til, at der vil være nogle ledige pladser på den kommende 7. årgang. Køreplan for dannelsen af de nye 7. klasser
 • ikon
  Winnie Andersen den 27-10-2015
  Åben rådgivning - et tilbud til børn, unge og forældre i Vejen Kommune. Læs om tilbuddet i vedhæftet bilag.
 • ikon
  Anne-Grethe Mikkelsen den 11-08-2015
  Vi har revurderet og det vil igen være muligt at købe mad på nettet i kantinen. Der er kommet ekstra hjælp samt nogle dejlige elever som vil hjælpe ved salget i pausen.
 • ikon
  Claus Holm den 06-08-2015
  Hermed oversigt over Grønvangskolens afgangsprøvegennemsnit på folkeskolens afgangaprøver efter hhv. 9. (FSA) og 10. (FS10) klassetrin fra 2010 - 15.
  Se også de samlede resultater for 2015 under "Aktuelle meddelelser" øverst til højre på siden samt enkelte fags referencer til skolens forventede resultater jfr. skolens socioøkonomiske indplacering 2014 under informationer/ karaktergennemsnit i menupunkterne til venstre.
  Venlig hilsen Claus Holm, skoleleder.

Mad Bestilling

Her kan du bestille mad i skolens kantine:

http://www.bedste-mad.dk/

Nu er den nye skolepatrulje uddannet og klar til at hjælpe alle sikkert over Askovvej. Vi håber både store og små vil tage godt imod dem. Der gælder stadig samme regel som sidste år: patruljen må kun "arbejde" hvis de er mindst 3 fra skolepatruljen - derfor kan man godt opleve, at 2 fra patruljen står og venter på de sidste. http://www.gronvangskolen.skoleintra.dk/infoweb/dynamiskesider/skolens%20fotoalbum.asp?Id=407

 • 24-11-2015
  Fremlæggelse af OSO (V10) · 10A · 10B · 10C · 10D · 10E · 10F
  1
 • 24-11-2015
  15:00-16:40
  Kontaktlærersamtaler med PJ · 9AS
  1
 • 24-11-2015
  15:00-17:00
  Samtaler i 8KD · 8KD
  1
 • 25-11-2015
  15:00-17:00
  Samtaler i 8KD · 8KD
  1
 • 30-11-2015
  15:00-16:00
  Møde i læsevejlederteam ·
  1
 • 01-12-2015
  Terminsprøve V10 - dansk · 10A · 10B · 10C · 10D · 10E · 10F
  1
 • 01-12-2015
  08:00-14:50
  Flowdag Beta · 4G · 4K · 12G · 12K · 12Z · 5G · 5K · 5Z · 6M · 6P
  1
 • 01-12-2015
  15:00-17:00
  Samtaler i 8KD · 8KD
  1
 • 02-12-2015
  Terminsprøve V10 - matematik · 10A · 10B · 10C · 10D · 10E · 10F
  1
 • 02-12-2015
  15:00-17:00
  Samtaler i 8KD · 8KD
  1
 • 03-12-2015
  Terminsprøve V10 - engelsk · 10A · 10B · 10C · 10D · 10E · 10F
  1
 • 04-12-2015
  Terminsprøve V10 -tysk · 10A · 10B · 10C · 10D · 10E · 10F
  1