• Grønvangskolen
 • Jacob Gades Alle 16, 6600 Vejen
 • 79 96 55 55
 • [email protected]
 • 5798 0054 0330 2
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Grønvangskolen er læring for livet. Med mod til mening og fællesskab, når vi mål!

 • ikon
  Adam Valeur Askjær-Hansen den 23-08-2018
  Skolestart 2019/20
   
  I foråret 2019 har vi ”Forårsskole” på Grønvangskolen. Skolestartere starter i vores ”Forårsskole” den 1. april.
   
  Alle vores skolestartere begynder i 0. klasse tirsdag den 13. august 2019.
   
   
  Med venlig hilsen
   
  Adam Valeur Askjær-Hansen, afdelingsleder  0.-6. klasse.
        
  Steen Bertelsen, afdelingsleder SFO.
                                                                                        

   
 • ikon
  Claus Holm den 20-03-2019
  Kære forældre til børn og unge på Grønvangskolen
  Vedr. medarbejdernes brug af SMS. I forbindelse med kommunens arbejde med persondataforordningen er det vedtaget, at medarbejdere og ledere i Vejen Kommune ikke må benytte SMS til kommunikation med borgerne - og herunder heller ikke forældre til børn i kommunens skoler. Hvis I sender SMS til lærere eller pædagoger i skolen, må medarbejderne ikke svare. Medarbejerne kan vælge at ringe tilbage eller svare i Intra systemet. I skal således ikke undre jer over, at I ikke får svar på SMS I sender til skolen. Jeg vil opfordre til, at benytte Intra til kommunikation. Tak. Venlig hilsen Claus Holm, skoleleder
 • ikon
  Steen Bertelsen den 08-03-2019
  Til orientering.
  Skolepatruljen møder hver morgen ved fodgængerfeltet på Askovvej kl. 7:45.
  Deres opgave er at hjælpe skoleeleverne sikkert over fodgængerfelt og cykelsti.
  Det forudsætter at mindst 3 af skolepatruljemedlemmerne arbejder sammen.
  Derfor vil I ind imellem opleve, at 2 af skolepatrulje-eleverne står og venter på, at den 3. skolepatrulje-elev møder op - ikke fordi de er dovne og ikke gider gå i gang, men fordi de gør, som vi har aftalt af hensyn til sikkerheden!

  Oplever I episoder omkring lysreguleringen, som I tænker er problematiske, hører vi gerne fra jer! I kan henvende jer til Steen Bertelsen, som er den trafikansvarlige i ledelsen eller komme omkring skolens kontor og tale med Anne-Grethe om det!
  Venlig hilsen Trafikudvalget Grønvangskolen
 • ikon
  Steen Bertelsen den 22-02-2019
  Referat fra SFO´Forældreråd.
  Venlig hilsen Steen Bertelsen
 • ikon
  Jan Asklund den 22-02-2019
  Til elever og forældre
  Materialet til de kommende 7. klasser. 
 • ikon
  Claus Holm den 31-01-2019
  Kære forældre
  Hermed testplanen fra Vejen Kommune.
  Nogle af testene har hjemmel i national lovgivning og nogle er aftalt kommunalt.
  Tests anvendes til at tilrettelægge undervisning og til, at I som forældre kan have få tilbagemelding om jeres børns udbytte af undervisningen.
  Hvis I ikke ønsker, at skolen skal opbevare resultaterne af de tests jeres børn deltager i, skal I henvende jer til undertegnede eller til afdelingslederen i den afdeling, hvor jerees børn går. Alle skal deltage i nationale tests.
  Med ønske om et godt skole - hjem samarbejde.
  Venlig hilsen 
  Adam (fase 1 og 2)
  Jan (fase 3)
  Thora (V10)
  Claus Holm 
  Skoleleder
  Tlf. 79 96 55 56

   
 • ikon
  Claus Holm den 28-11-2018
  Kære forældre til børn og unge på Grønvangskolen
  Vedr. forældretilfredshed:

  Tak til alle der har deltaget i forældretilfredshedsundersøgelsen i efteråret 2018. Undersøgelsen giver bestyrelsen og ledelsen god information om, hvordan jeres samlede tilfredshed er med skolen. På en skala fra 1 - 5 scorer I 4,1, når I svarer på følgende: "Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns skole". Dette er den højeste score (delt førsteplads) på alle spørgsmål, så det forekommer tilfredsstillende. Alligevel vil bestyrelsen og ledelsen fortsætte arbejdet med, at skabe endnu bedre læring og trivsel i skolen. Dette så jeres samlede tilfredshed også har grund til at være høj i fremtiden. 
  Se den vedhæftede rapport om  undersøgelses resultater. Bemærk særligt top 5 sidst i rapporten. Dette er punkter, som tryghed, tilfredshed, trivsel og læring. Det er punkter som skolen meget gerne vil scores højt på. 
  Tak også for de mange kommentarer. Det er fint, når der er forældre, som har behov for at udtrykke bekymring og kritik. Det tager vi til os og det arbejder vi videre med i ledelsen. Vi vil studere og diskutere kommentarerne med henblik på, at imødekomme uhensigtsmæssig drift.
  Husk, at I altid er velkommen til at kontakte skolens ledere og medarbejdere. Tak.
  Venlig hilsen Claus Holm, Skoleleder
 • ikon
  Claus Holm den 02-11-2018
  Skolens frugtordning er støttet af EU
  Se den vedhæftede info plakat
  Venlig hilsen
  Claus Holm
  Grønvangskolen
 • ikon
  Anne-Grethe Mikkelsen den 26-04-2018
  Tjek dine lån fra Skolebiblioteket Grønvangskolen.
  Sådan gør du:
                  cicero-web.dk
                  "vælg din skole" - find Grønvangskolen på listen
                  "log ind på din side" - > GÅ TIL UNI-LOGIN
                   Klik på "mine lån"
   

Mad Bestilling

Her kan du bestille mad i skolens kantine:

http://www.bedste-mad.dk/

 • 26-03-2019
  15:00-16:30
  Fagudvalgsmøde dansk Beta ·
  1
 • 02-04-2019
  Briefing FP19 Kulturfagene · 9AS · 9EKS · 9INT · 9KD · 9NAT
  1
 • 02-04-2019
  15:15-17:45
  Skole/hjem samtaler · 7AS
  1