• Grønvangskolen
 • Jacob Gades Alle 16, 6600 Vejen
 • 79 96 55 55
 • [email protected]
 • 5798 0054 0330 2
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Grønvangskolen er læring for livet. Med mod til mening og fællesskab, når vi mål!

 • ikon
  Claus Holm den 21-11-2017
  Kære brugere, borgere og medarbejdere på Grønvangskolen
  Hermed en dugfrisk vision for skoleområdet i Vejen Kommune. 
  Jeg synes den er fin, fordi den er helhedsorienteret og bidrager til at skabe mening, medindflydelse  og medejerskab til os alle. Der er henvisning til Vejen Kommunes overordnede vision ved at bosætning og virksomheder er taget med.
  Hvad synes du? Se det vedhæftede.
  Venlig hilsen Claus

   
 • ikon
  Steen Bertelsen den 14-11-2017
  Stien mellem Askovvej og Torps Alle/Hvedevænget afspærres
  I uge 48-49 fælder Hede Danmark fem store træer langs stien mellem Askovvej og Torps Alle/Hvedevænget. Stien vil i forbindelse med arbejdet være spærret, og cyklister og fodgængere anbefales i stedet at benytte stien for enden af Rugvænget 4-14, samt vejene Rugvænget og Hvedevænget. Bilister på Rugvænget og Hvedevænget opfordres til at udvise særligt hensyn til de ekstra cyklister.
   
  Har du børn i indskolingen eller på mellemtrinnet, der cykler eller går denne vej til skole, anbefaler Teknik og Miljø at du enten træner/aftaler en alternativ vej til/fra skole med barnet, eller i denne korte periode følger barnet til/fra skole. Børnene bør fortsat benytte den signalregulerede krydsning på Askovvej, når de skal krydse den trafikerede vej.
   
  Teknik og Miljø oplyser, at træerne dels fjernes for at gøre den meget benyttede skolesti bredere og undgå gener fra nedfaldne grene, men også fordi flere af træerne er konstateret syge og dermed udgør en særlig risiko for trafikanter og tilstødende ejendomme.
   
  Anders H. L. Pedersen
  Projekt- og trafiksikkerhedskoordinator
  Diplomingeniør
 • ikon
  Steen Bertelsen den 13-11-2017
  Husk lys på cyklen.     Lygtetændingstid - Hvornår skal jeg have lys på? 
  Alle cykler skal have lys på fra solnedgang til solopgang og i øvrigt i usigtbart vejr, for eksempel i tåge og tæt snevejr. Baglygterne skal være monteret, så de lyser ret bagud, mens særligt kraftige forlygter skal lyse skråt nedad, så de ikke blænder modkørende. Det væsentlige er, at lygterne ikke lyser ned i jorden.
  Forældre hjælp jeres børn/unge til at have lygterne tændt når sigtbarheden af den ene eller anden grund bliver dårlig.
  Venlig hilsen Trafikudvalget, Grønvangskolen
 • ikon
 • ikon
  Claus Holm den 29-08-2017
  Kære forældre til børn på Grønvangskolen
  Skolebestyrelsen har i disse år fokus på elevernes trivsel. I den forbindelse udkommer hermed en klassserådsmappe, der kan støtte klasserøddernes og trivselsgruppernes arbejde. Skolebestyrelsen mener, at det er afgørende vigtigt, at der bliver etableret sociale arrangementer i alle klasser. Der skal gerne være 3 arrangementer pr. år. Arrangementerne skal arrangeres af forældrene. Fra skolens side vil vi gerne støtte op om forældrerådene og trivselsgrupperne i det omfang, det er nødvendigt. Derfor vil jeg bede skolens kontaktlærere om at gå i dialog med trivselsgrupperne og sikre, at grupperne mødes for at planlægge arrangementerne.
  Hvis det er nødvendigt kan kontaktlærerne evt. deltage i det første møde og kontaktlærerne deltager i et af de sociale arrangementer.
  Sociale arrangementer i klasserne er et af de områder, som forligskrededsen omkring skolereformen peger på, forældrene kan stå for. Dette skal vi gerne have til at fungere i alle klasser. Derfor udkommer hermed en klasserådsmappe, som kan være til glæde og gavn for klasserådene.
  Klasserådsmappen indeholder ideer til  arrangementer i klasserne.
  Klasserådsmappen indeholder også et kodeks: "God Skole", som vil blive rullet ud måned for måned i det kommende skoleår.
  Ovenstående skal støtte den gode trivsel, som vi har på Grønvangskolen.
  God fornøjelse til jer alle.
  Venlig hilsen
  Claus Holm
  Skoleleder.

Mad Bestilling

Her kan du bestille mad i skolens kantine:

http://www.bedste-mad.dk/

 • 22-11-2017
  08:15-11:30
  Terminsprøver 9.årg engelsk · 9AS · 9EKS · 9INT · 9KD · 9NAT
  1
 • 22-11-2017
  08:45-09:45
  Salmesangsprojekt for 3. - 6. årgang i Vejen kirke · 3G · 3K · 4G · 4K · 5G · 5K · 6G · 6K
  1
 • 23-11-2017
  08:15-11:30
  Terminsprøve 9.årg tysk · 9AS · 9EKS · 9NAT · 9INT · 9KD
  1
 • 24-11-2017
  Juleklip m. bedsteforældre i Alfa ·
  1